Spalio 10–11 d. Vilniuje įvyko Įrodymais grįstų programų, skirtų vaikams, įgyvendinimo ir tyrimų tarptautinis forumas (angl. International Forum for Implementation and Research on Evidence Based Interventions for Children) (toliau – Forumas). Forumas, prie kurio organizavimo prisidėjo ir Higienos institutas, surengtas įgyvendinant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje Nr. LT03-2-SAM-TF-001“ (toliau – Projektas).

Forume, vykusiame pirmą kartą mūsų šalyje, jos sostinėje, dalyvavo ekspertai iš Lietuvos, JAV, Airijos, Anglijos, Danijos, Estijos, Norvegijos ir Slovėnijos.

Susitikimo dalyviai dalijosi savo patirtimi įgyvendinant programą „Neįtikėtini metai“ ir kitas įrodymais grįstas pozityvios tėvystės programas jų šalyse. Nemažai dėmesio skirta naujai tėvystės programai „Augame žaisdami“ (angl. „Invest in Play“).

Lietuvos atstovė, Projekto veiklos vadovė Marina Mažionienė pristatė Projekto rezultatus, kas pasiekta nuo 2020 m. pritaikant ir vykdant mūsų šalyje programą „Neįtikėtini metai“.

Forume dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos Investicijų departamento Investicijų įgyvendinimo skyriaus vedėja Gytė Sirgedienė, vyriausioji specialistė Justina Račaitė, Projekto ir Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) vadovė Rolanda Valintėlienė, Projekto grupių vadovė, VSTC vyriausioji specialistė Karolina Puzinaitė, Projekto veiklų koordinatoriai ir administravimo grupės nariai – Higienos instituto darbuotojai.

Papildoma informacija teikiama el. p. incredibleyears@hi.lt.