Šiuo metu visos tėvų grupės užimtos. Registracija į rugsėjo mėn. prasidėsiančius kitus tėvų grupių susitikimus – nuo rugpjūčio 1 d.

TĖVAMS APIE PROGRAMĄ

„The Incredible Years®“ (liet. „Neįtikėtini metai“) – tai prof. dr. Carolyn Webster-Stratton Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurta serija viena su kita susietų, įrodymais pagrįstų programų, skirtų tėvams, vaikams ir mokytojams, palaikoma daugiau nei 30 metų tyrimų. Tikslas yra užkirsti kelią mažų vaikų elgesio problemoms ir jas koreguoti bei skatinti jų socialinę, emocinę ir akademinę kompetenciją.

Lietuvoje įgyvendinamos dvi  The Incredible Years® programos:

 1. „Programa ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams“ (angl. The Incredible Years Preschool Basic Parent Program)(toliau – Ikimokyklinė programa) – programa, skirta tėvams, auginantiems 3–6 m. amžiaus vaikus.
 2. „Programa mokyklinio amžiaus vaikų tėvams“ (angl. The Incredible Years School Age Basic Parent Program)(toliau – Mokyklinė programa) – programa, skirta tėvams, auginantiems 6–12 m. amžiaus vaikus.

„Neįtikėtinų metų“ programos tėvams:

 • stiprina pozityvios tėvystės įgūdžius,
 • puoselėja tėvų ir vaikų bendravimą ir prieraišumą,
 • formuoja tėvų gebėjimą skatinti vaikų emocijų reguliaciją ir socialinius įgūdžius, bendradarbiaujant ir su vaikų pedagogais,
 • mažina itin griežtą, grubų drausminimą ir padeda koreguoti vaikų elgesio problemas.

Ikimokyklinėje programoje tėvai taip pat mokomi, kaip:

 • skatinti vaikų kalbos vystymąsi,
 • ugdyti vaikų pasirengimo mokyklai įgūdžius.

Mokyklinėje programoje tėvai mokomi, kaip:

 • skatinti vaikų akademinį tobulėjimą,
 • padėti jiems ruošiant namų darbus,
 • prižiūrėti vaikus po pamokų,
 • nustatyti taisykles dėl televizoriaus, kompiuterio ir narkotikų vartojimo.

Ši programa padės:

 • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku;
 • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis;
 • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko elgesio valdymo būdus;
 • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą;
 • padėti vaikui išmokti valdyti emocijas, kurti pozityvius santykius su kitais;
 • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi;
 • išmokti pažinti save ir vaiko jausmus;
 • suteikti pagalbą vaikui ir leisti jam jaustis geriau.

Projekto III etapo metu (nuo 2022 m. rudens iki 2023 m. vasaros) Projekto lėšomis grupės formatu Ikimokyklinė programa įgyvendinama 7-iose šalies savivaldybėse, Mokyklinė programa įgyvendinama 11-oje Lietuvos savivaldybių. Savivaldybių sąrašas ČIA.

Programos eiga

 • Ikimokyklinė programa trunka 18 savaičių (4,5 mėn.).
 • Mokyklinė programa trunka 16 savaičių (4 mėn.).
 • Kartą per savaitę renkamasi į 2 val. bendrą grupės susitikimą.
 • Susitikimuose apmokyti grupių vadovai naudoja realaus gyvenimo situacijų vaizdo įrašus (videovinjetes), kad paremtų tėvų mokymą ir paskatintų diskutuoti, spręsti problemas ir atlikti vaidmenų pratimus.
 • Po kiekvieno grupės susitikimo tėvams užduodami praktiniai namų darbai, kurie kitame susitikime aptariami.
 • Tarp grupės susitikimų grupės vadovai paskambina tėvams, kad aptartų praktines namų užduotis ir  tėvams kylančius klausimus.
 • Tėvai skatinami dalytis savo idėjomis tarpusavyje ne tik grupės diskusijose, bet ir su bičiuliu iš grupės, kuriam jie paskambina tarp grupės susitikimų.

Kontaktinių grupės susitikimų metu siūloma:

 • arbata, kava ir užkandžiai (per pertraukas).

IKIMOKYKLINĖS PROGRAMOS TURINYS (TEMOS) IR TIKSLAI

1. VAIKŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ, EMOCIJŲ REGULIACIJOS IR PASIRENGIMO MOKYKLAI STIPRINIMAS

1.1. Žaidimas, vadovaujamas vaiko

Tikslai:

 • Vaikų sugebėjimų ir poreikių pripažinimas;
 • Prisiderinimas prie vaikų temperamento ir aktyvumo lygio;
 • Vaikų savigarbos ir savivokos stiprinimas;
 • Žinios apie normalios raidos etapus;
 • Kritikos spąstų vengimas;
 • Supratimas apie suaugusiųjų dėmesio svarbą skatinant teigiamą vaiko elgesį – „Dėmesio principas“;
 • Pozityvių santykių kūrimas į vaiką orientuoto žaidimo dėka.

1.2. Ugdomasis vadovavimas (angl. coaching) lavinant akademinius ir atkaklumo įgūdžius

Tikslai:

 • Apibūdinamasis komentavimas lavina vaikų kalbos įgūdžius ir stiprina vaikų pasitikėjimą savimi bei atsparumą nusivylimui;
 • Ugdomasis vadovavimas lavinant akademinius įgūdžius gerina vaikų pasirengimą mokyklai;
 • „Ugdomojo vadovavimo lavinant atkaklumo įgūdžius“ naudojimas, siekiant sustiprinti vaikų gebėjimą būti susikaupusiems, ramiems ir atkakliems užsiimant veikla;
 • Mokymasis lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo įgūdžius;
 • „Modeliavimo principas“ – tėvams vengiant naudoti kritiškus teiginius ir reikalavimus bei pakeičiant tai pozityvia mandagia kalba, vaikai seka tėvų elgesio pavyzdžiu ir mokosi pozityvesnio bendravimo bei buvimo pagarbiems;
 • Supratimas apie vaikų raidos siekį tapti savarankiškiems.

1.3. Ugdomasis vadovavimas lavinant socialinius ir emocinius įgūdžius

Tikslai:

 • Ugdomojo vadovavimo, lavinant emocinius įgūdžius, naudojimas vaikų emociniam raštingumui skatinti;
 • Ugdomojo vadovavimo, lavinant atkaklumo ir emocinius įgūdžius, derinimas siekiant sustiprinti vaiko savireguliacijos įgūdžius;
 • Mokymasis pasufleruoti ir modeliuoti emocijų kalbą;
 • Socialinis ugdomasis vadovavimas, taikomas individualiai, ugdo vaiko socialinius įgūdžius (pvz., dalijimąsi, kažko darymą pakaitomis);
 • Žinojimas, kaip žaisti vaizduote paremtą žaidimą, siekiant skatinti socialinius įgūdžius ir gebėjimą pažvelgti į situacijas iš įvairių požiūrio taškų;
 • Supratimas, kaip galima taikyti ugdomąjį vadovavimą keliems vaikams,  siekiant lavinti jų pozityvias tarpusavio sąveikas;
 • Supratimas, kaip modeliuoti, paskatinti ir pagirti socialinius įgūdžius;
 • Žaidimo raidos etapų supratimas;
 • Mokymasis taikyti ugdomojo vadovavimo principus kitose situacijose (pvz., valgant, maisto prekių parduotuvėje, maudantis ir t. t.).

2. PAGYRIMŲ IR PASKATINIMŲ NAUDOJIMAS STIPRINANT BENDRADARBIAUJANTĮ ELGESĮ

2.1. Efektyvus pagyrimas ir paskatinimas

Tikslai:

 • Specifinių ir konkrečių pagyrimų sakymas;
 • „Duoti, kad gautum“ principas, skirtas suaugusiesiems ir vaikams;
 • Savęs pagyrimo modeliavimas;
 • Priešinimasis pagyrimams – kliūtys, trukdančios priimti pagyrimus;
 • Pozityvaus kalbėjimo sau skatinimas;
 • Konkrečių ir specifinių paskatinančių teiginių naudojimas;
 • Paramos gavimas ir suteikimas per pagyrimus;
 • Vengimas girti tik tobulumą;
 • Supratimas, kurį socialinį ir akademinį elgesį reikia pagirti;
 • Vaikų savigarbos stiprinimas, taikant pagyrimą ir paskatinimą;
 • Supratimas apie „netiesioginį pagyrimą“ ir „diferencinį dėmesį“.

2.2. Motyvavimas taikant apdovanojimus

Tikslai:

 • Spontaninių apdovanojimų ir švenčių svarbos supratimas;
 • Supratimas, kuo skiriasi apdovanojimai nuo papirkimo; 
 • Supratimas, kada naudoti principą „pirma-tuomet“;
 • Supratimas, kaip „formuoti“ elgesį;
 • Pateikimas būdų, kaip su vaikais sudaryti lipdukų ir lentelės sistemas;
 • Supratimas, kaip sukurti paskatinimų programas, tinkamas pagal vaiko raidą;
 • Supratimas, kaip taikyti apčiuopiamus apdovanojimus tokioms problemoms kaip laiko gaišimas, nesirengimas, nurodymų nevykdymas, peštynės su broliais ir seserimis, pernelyg išrankus valgymas, netvarka kambaryje, nėjimas miegoti ir mokymas naudotis puodu;
 • Savęs ir kitų pastiprinimo / energijos rezervų papildymo svarba.

3. POZITYVI DISCIPLINA: TAISYKLĖS, ĮPRASTA TVARKA IR EFEKTYVUS RIBŲ NUSTATYMAS

3.1. Įprastos tvarkos ir taisyklių nustatymas

Tikslai:

 • Įprastos tvarkos ir nuspėjamų tvarkaraščių svarba vaikams;
 • Aiškios ir nuspėjamos namų taisyklės suteikia vaikams saugumą ir sumažina netinkamą elgesį;
 • Mokymasis nustatyti aiškią ir nuspėjamą įprastą tvarką atsiskiriant ir vėl susitinkant su vaikais, einant miegoti ir ruošiantis rytais;
 • Vaikų mokymo apie šeimos pareigas pradžia;
 • Pagalba vaikams mokantis šeimos namų taisyklių.

3.2. Efektyvus ribų nustatymas

Tikslai:

 • Svarbių namų taisyklių nustatymas;
 • Supratimas, kaip efektyviau paliepti.
 • Nebūtinų paliepimų vengimas;
 • Neaiškių, neapibrėžtų ir neigiamų nurodymų vengimas;
 • Teigiamų alternatyvų / pasirinkimų suteikimas vaikams;
 • Supratimas, kada naudoti nurodymą „kai-tada“;
 • Įspėjimų, priminimų ir dėmesio nukreipimo kitur svarbos supratimas;
 • Kai įmanoma, davimas vaikams laiko pereiti nuo vienos veiklos prie kitos;
 • „Mandagumo principas“;
 • Vaikų pagyrimas už nurodymų įvykdymą.

4. POZITYVI DISCIPLINA: NETINKAMO ELGESIO VALDYMAS

4.1. Paliepimų vykdymas

Tikslai:

 • Dėmesio atitraukimo kartu su ignoravimu svarbos supratimas;
 • Nuoseklumo ir įvykdymo iki galo iš tėvų pusės svarbos supratimas;
 • Savitvardos išlaikymas ir nusiraminimo strategijų taikymas;
 • Supratimas, kad ribų bandymas yra normalus elgesys;
 • Nuoseklus ignoravimo technikos naudojimas ir ginčijimosi dėl ribų vengimas.

4.2. Netinkamo elgesio ignoravimas

Tikslai:

 • Supratimas, kaip efektyviai ignoruoti;
 • „Atrankinio dėmesio“ ir „Dėmesio principo“ idėjų supratimas;
 • Pakartotiniai mokymosi bandymai – neigiamas elgesys yra ženklas, kad vaikui reikia naujų mokymosi galimybių;
 • Supratimas, kokį elgesį galima ignoruoti;
 • Tolesnis banko sąskaitos pildymas taikant žaidimą, ugdomąjį vadovavimą, pagyrimą ir paskatinimą;
 • Savitvardos ir nusiraminimo strategijų praktikavimas.

4.3. Nusiraminimo pertrauka (angl. Time-out to calm down)

Tikslai:

 • Vaikų nusiraminimo strategijų mokymas;
 • Paaiškinimas ikimokyklinio amžiaus vaikui, kas yra „Nusiraminimo pertrauka“;
 • „Nusiraminimo pertraukos“ pagarbus taikymas, pasireiškiant  destruktyviam arba stipriai išreikštam prieštaraujančiam elgesiui;
 • „Nusiraminimo pertraukos“ vykdymas, kai vaikas priešinasi;
 • Pagalba nuo agresyvaus veiksmo nukentėjusiai aukai;
 • Tolesnis prosocialaus elgesio (teigiamo priešingo elgesio) stiprinimas; 
 • Pozityvaus kalbėjimo sau ir pykčio valdymo strategijų praktikavimas.

4.4. Natūralios ir logiškos pasekmės

Tikslai:

 • Supratimas apie logiškas pasekmes, tinkamas pagal vaiko raidą;
 • Naujų mokymosi bandymų svarbos supratimas;
 • Trumpų, neatidėliotinų pasekmių svarbos supratimas;
 • Galios kovų, pastiprinančių netinkamą elgesį, vengimas;
 • Tinkamų pagal vaiko amžių natūralių ir logiškų pasekmių nustatymas.

4.5. Problemų sprendimas

Tikslai:

 • Supratimas, kad žaidimai ir pasakojimai gali būti naudojami, siekiant padėti vaikams pradėti mokytis problemų sprendimo įgūdžių;
 • Raidos įtakos vaikų gebėjimui spręsti problemas supratimas;
 • Besiformuojančių vaiko empatijos įgūdžių ar gebėjimo suprasti problemą kito žmogaus požiūriu stiprinimas;
 • Supratimas, kodėl agresyviems ir droviems vaikams reikia mokytis šių įgūdžių;
 • Mokymasis padėti vaikams pagalvoti apie pasiūlytų sprendimų emocines ir elgesio pasekmes;
 • Vaikų jausmų pripažinimo svarbos supratimas;
 • Mokymasis būti elgesio modeliu vaikams, kaip spręsti problemas.

Vaikų auklėjimo piramidė iliustruoja, kaip Programos metu pirmiausia siekiama sukurti pozityvų tėvų ir vaikų santykių pagrindą. Ir tik po to pereinama prie disciplinos strategijų taikymo.

Vaikų auklėjimo piramidė (©Incredible Years®)

Programos pristatymas (anglų k.) https://www.youtube.com/watch?v=5KZRqMcrl_k. 

Programoje naudojamų videovinječių pavyzdžiai (anglų k.):

Naudoti informacijos šaltiniai:

 1. Incredible Years® Parenting Programs. https://www.incredibleyears.com/programs/parent/;
 2. Incredible Years® Parenting Programs: Preschool Basic Program. https://www.incredibleyears.com/programs/parent/preschool-basic-curriculum/;
 3. Preschool Basic Parent Program. Refrigerator Notes and Handouts (Užrašai ant šaldytuvo ir dalijamoji medžiaga). https://www.incredibleyears.com/resources/gl/parent-program/.

MOKYKLINĖS PROGRAMOS TURINYS (TEMOS) IR TIKSLAI

 1. Tėvų dėmesys ir kokybiškai leidžiamas laikas
 2. Ugdomasis vadovavimas (angl. coaching) lavinant socialinius, emocinius ir atkaklumo įgūdžius
 3. Efektyvus pagyrimas ir paskatinimas
 4. Vaikų motyvavimas taikant apdovanojimus
 5. Taisyklės, pareigos ir įprasta tvarka
 6. Aiškus ir pagarbus ribų nustatymas
 7. Netinkamo elgesio ignoravimas
 8. Nusiraminimo pertrauka ir pasekmės
 9. Logiškos pasekmės
 10. Skaitymo įgūdžių skatinimas
 11. Skatinamasis darbas su nusivylusiais vaikais
 12. Mokymosi įpročių ir įprastos tvarkos skatinimas
 13. Tėvų domėjimasis mokykla ir namų darbais

 

Vaikų auklėjimo piramidė iliustruoja, kaip Programos metu pirmiausia siekiama sukurti pozityvų tėvų ir vaikų santykių pagrindą. Ir tik po to pereinama prie disciplinos strategijų taikymo.

Programos pristatymas (anglų k.) https://www.youtube.com/watch?v=5KZRqMcrl_k.

Programoje naudojamų videovinječių pavyzdžiai (anglų k.):

 • https://www.youtube.com/watch?v=NCkNu1z7fL8;
 • https://www.youtube.com/watch?v=PFrDrnJXFzk;
 • https://www.youtube.com/watch?v=bxZ40TUOu-Q;
 • https://www.youtube.com/watch?v=ESuTua5KGWI.

Naudoti informacijos šaltiniai:

 1. Incredible Years® Parenting Programs. https://www.incredibleyears.com/programs/parent/;
 2. Incredible Years® Parenting Programs: School Age Basic Program. https://incredibleyears.com/programs/parent/school-age-basic-curriculum/;
 3. School Age Basic Parent Program. Refrigerator Notes and Handouts (Užrašai ant šaldytuvo ir dalijamoji medžiaga). https://www.incredibleyears.com/resources/gl/parent-program/.