Šiuo metu visos tėvų grupės užimtos. Registracija į rugsėjo mėn. prasidėsiančius kitus tėvų grupių susitikimus – nuo rugpjūčio 1 d.

APIE PROJEKTĄ

Higienos institutas įgyvendina 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. LT03-2-SAM-TF-001.

Projekto vykdymo laikas – 2019 m. lapkričio 14 d.–2023 m. lapkričio 14 d.

Bendra projekto vertė  1 741 744 Eur.

Projekto tikslas

Ugdyti ir stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, suteikiant tėvams daugiau žinių, reikalingų tinkamam elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų (3–12 metų) auklėjimui.

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti pozityvios tėvystės mokymų grupių vadovus, vesiančius mokymus tėvams, auginantiems 3–12 metų vaikus, kurie turi elgesio ar emocijų sunkumų;
  2. Stiprinti ir ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius, suteikiant tėvams daugiau žinių, reikalingų tinkamam vaikų auklėjimui.

Projekto veiklos:

  1. Mokymo programos modulių („Preschool Basic Parent Program“, „School Age Basic Parent Program“ ) įsigijimas ir adaptavimas;
  2. Grupių vadovų atranka ir jų parengimo mokymų organizavimas bei įgyvendinimas;
  3. Tėvų pozityvios tėvystės mokymų planavimas, organizavimas ir vykdymas.

2020 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)

2021 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)

2022 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)

Projekto partneris

Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) (RKBU), Norvegija (https://www.ntnu.edu/rkbu).

Daugiau informacijos apie projektą

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-ir-projektai/2014-2021-m-eee-parama/programos-aktualijos;

https://www.eeagrants.lt/programos/projektai/program/1/id/33/programos_neitiketini_metai_pritaikymas_ir_igyvendinimas_lietuvoje.

Daugiau informacijos teikia:

Rolanda Valintėlienė, projekto vadovė, Higienos institutas
El. p. incredibleyears@hi.lt;