Liepos mėnesio antroje pusėje šalies savivaldybėse baigėsi 7-ių tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, grupių ir 16-kos mokyklinio amžiaus vaikų tėvų grupių (iš viso 23 grupės) mokymai pagal „Neįtikėtinų metų“ programą.

Nuo Projekto įgyvendinimo pradžios (nuo 2020 m.) ligi šiol jau  apmokyta daugiau nei 1 200 tėvų 18-oje Lietuvos savivaldybių.

Projekto metu tėvų grupių susitikimai vyko kontaktiniu, nuotoliniu arba hibridiniu būdais. Taip pat mokėsi ir tobulėjo grupių vadovai, dalyvaudami įvairiuose renginiuose: keliuose susitikimuose su Norvegijos partneriais Lietuvoje (Vilniuje ir Klaipėdoje), programos „Neįtikėtini metai“ autorių teisių turėtojų organizuotose nuotolinėse konsultacijose / supervizijose.

„Nuo Projekto pradžios stebiu grupių vadovų užsidegimą, motyvaciją ir atsidavimą darbui su programa „Neįtikėtini metai“, – sako Projekto veiklos vadovė Marina Mažionienė. – Šie specialistai yra aukštos kompetencijos, aktyviai besimokantys ir siekiantys tobulėti taip, kaip ir jų vedamų grupių susitikimų dalyviai.”

Baigę mokymus tėvai pabrėžia programos „Neįtikėtini metai“ naudą, įgytas teorines ir praktines žinias, kurios pakeitė jų požiūrį į tėvystę, vaikų auklėjimą ir padėjo sustiprinti ryšį su atžalomis. Taip pat tėvai sako, kad ši programa įnešė į jų gyvenimus daug pozityvo, optimizmo ir pasitikėjimo, auklėjant vaikus, padėjo identifikuoti jų netinkamo elgesio priežastis ir atrasti tinkamo elgesio skatinimo būdus.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Plačiau apie Projektą ir programą „Neįtikėtini metai“ adresu https://neitiketini-metai.lt/.

Daugiau informacijos apie Projektą – Projekto veiklos vadovė Marina Mažionienė, mob. 8 659 06 017, el. p. marina.mazioniene@hi.lt