Higienos instituto nuo 2020 metų vykdomas Projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (Projektas) pratęstas iki 2024 metų vasario 14 d. Per tą laiką planuojama pravesti papildomas tėvų grupes visose Projekte dalyvaujančiose savivaldybėse.

Projektas pratęstas, panaudojant jo įgyvendinimo metu sutaupytas lėšas. Toliau vyks mokymai tėvams pagal Ikimokyklinio ir Mokyklinio modulių programas. Be to, grupių vadovams bus suteikta galimybė kelti kvalifikaciją, akredituotis, tobulinti savo kompetenciją dalyvaujant papildomuose mokymuose.

„Džiugu, kad atsirado galimybė finansiškai prisidėti prie programos „Neįtikėtini metai“ (Programa) plėtros savivaldybėse ir organizuoti daugiau mokymų tėvams, nes kuo plačiau sklindant informacijai apie Programą ir skatinamus teigiamus pokyčius šeimose, jų poreikis vis didėja. Turėsime galimybę apmokyti ir visus Mokyklinio modulio grupių vadovus, taip sudarant galimybę visoms Projekte dalyvaujančioms savivaldybėms turėti abu Lietuvoje adaptuotus Programos modulius“, – sako Projekto ir Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė.

Spalio mėnesį Programos rezultatais bus galima pasidalyti ne tik su savivaldybių atstovais ir kitais partneriais, bet ir su kitų Europos šalių kolegomis – Vilniuje įvyks baigiamoji Projekto konferencija, taip pat į susitikimą susiburs „Neįtikėtinų metų“ tinklo atstovai. Plačiau apie šiuos renginius bus paskelbta atskirai.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Dėl išsamesnės informacijos apie Projektą galite kreiptis el. p. inceredibleyears@hi.lt.