Rugpjūčio 30 d. įvyko Higienos instituto administruojamo projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ seminaras.
Į renginį susirinko šalies savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai, kandidatų atrankas sėkmingai įveikę specialistai, artimiausiu metu dalyvausiantys JAV ekspertų vedamuose grupių vadovų rengimo mokymuose. Rudenį šie atrinkti specialistai patys organizuos užsiėmimus ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams penkiose Lietuvos savivaldybėse (Jonavos r., Joniškio r., Klaipėdos r., Šalčininkų r. ir Šilutės r. sav.).
Seminare pristatytos projekto veiklos, pasiekti rodikliai, kalbėta apie numatomus ateinančių metų darbus ir keliamus tikslus. Norvegijos regioninio vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centro (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) atstovas Bjornas Brunborgas (Bjørn Brunborg) pristatė Norvegijos patirtį įgyvendinant „Neįtikėtinų metų“ programą ir skirtingus jos modulius. Renginio dalyviai diskutavo apie grupių vadovų veiklos specifiką, jos iššūkius ir teikiamą naudą.
Projekto administravimo komanda linki būsimiems tėvų grupių vadovams įkvepiančių mokymų ir sklandaus pasiruošimo proceso!

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto administratorė Eimantė Zolubienė tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu eimante.zolubiene@hi.lt, taip pat projekto veiklos vadovės Katažyna Labanienė (el. paštu katazyna.labaniene@hi.lt) ir Marina Mažionienė (marina.mazioniene@hi.lt).