Nuo 2020 m. mūsų šalyje Higienos instituto vykdomas projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (Projektas) pratęstas iki 2023 m. lapkričio mėnesio. Šiuo metu Projekte dalyvauja jau 18 savivaldybių.

Tęsiant „Neįtikėtinų metų“ programos plėtrą Lietuvos savivaldybėse, prie Projekte jau dalyvaujančių 13-os savivaldybių prisijungė dar 5-ios naujos. Prisijungusiose savivaldybėse (Jonavos r., Joniškio r., Klaipėdos r., Šalčininkų r. ir Šilutės r. savivaldybės) diegiamas programos Ikimokyklinis modulis (angl. Preschool Basic Parent Program), skirtas tėvams, auginantiems 3–6 metų vaikus.  

O Projekte nuo jo pradžios dalyvaujančių 11-os savivaldybių (Alytaus m., Kauno m., Kėdainių r., Klaipėdos m., Marijampolės, Panevėžio m., Plungės r., Šiaulių m., Tauragės r., Utenos r. ir Vilniaus m.) grupių vadovai rugsėjo ir spalio mėnesiais apmokyti dirbti su kitu  –  Mokykliniu moduliu (angl. School Age Parent Program). Taigi, šiose savivaldybėse, Projekto senbuvėse, pagalbą (vedami grupiniai pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimai) gali gauti ne tik ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai, bet ir tėvai, auginantys mokyklinio amžiaus (6–12 metų) vaikus.

Rugsėjo ir spalio mėnesiais įvyko grupių vadovų treji kelių dienų mokymai. Nuotoliniu būdu juos vedė pati programos kūrėja JAV prof. dr. Carolyn Webster-Stratton ir kiti ekspertai. Iš viso apmokyta 17 grupių vadovų pagal Įkimokyklinį modulį ir 32 grupių vadovai – pagal Mokyklinį modulį.

Visose Projekte dalyvaujančiose savivaldybėse apmokyti grupių vadovai spalio ir lapkričio mėnesiais jau pradėjo vesti susitikimus 31-ai tėvų grupei. Dalis grupių vedamos kontaktiniu būdu, dalis – nuotoliniu.

Programos „Neįtikėtini metai“ pagrindinis tikslas – suteikti pagalbą tėvams ir leisti tėvams bei jų vaikams jaustis geriau. Susitikimuose kalbama apie tai, kas padeda stiprinti ryšį su vaiku, jo elgesio sunkumų priežastis ir būdus, kaip efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai skatinti tinkamą atžalos elgesį.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Daugiau informacijos apie Projektą – Projekto administratorė Jolanta Čepienė el. p. incredibleyears@hi.lt.