Gegužės 10–11 d. Orhuse (Danija) įvyko kasmetinis Europos „Neįtikėtinų metų“ tinklo narių susitikimas (angl. EIY network meeting). Susitikime dalyvavo Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Norvegijos, Olandijos ir kitų šalių atstovai, atsakingi už „Neįtikėtinų metų“ programos vykdymą savo valstybėse. Lietuvai atstovavo Higienos instituto įgyvendinamo 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (Nr. LT03-2-SAM-TF-001) (toliau – Projektas) vadovė Eimantė Zolubienė ir Projekto veiklų vadovė Katažyna Labanienė.

Susitikime partneriai tinklo narius supažindino su jų šalyse pasiekta pažanga įgyvendinant „Neįtikėtinų metų“ programos modulius. Taip pat pasidžiaugta programos teikiama nauda ir kalbėta apie kylančius iššūkius. Ypatingas dėmesys skirtas ilgalaikei „Neįtikėtinų metų“ programos plėtros vizijai aptarti.

Renginyje gauta informacija bus panaudota planuojant Projekto veiklas ir įgyvendinant jas mūsų šalies savivaldybėse.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Papildomą informaciją apie Projektą teikia Projekto vadovė Eimantė Zolubienė tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu eimante.zolubiene@hi.lt.