Projekto „ Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ grupės vadovės Jurgita Čečėtienė ir Justa Ryženinė dalijasi savo patirtimi, mintimis ir įspūdžiais, patirtais vedant tėvų susitikimus.

Interviu su grupės vadovėmis galima peržiūrėti čia:

(34) Alytuje vyksta daugiau nei 20 pasaulio šalių įgyvendinamos programos „Neįtikėtini metai“ – YouTube

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).