Kovo 22 d. šalies savivaldybėse baigėsi 7-ių tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, grupių ir 16-kos mokyklinio amžiaus vaikų tėvų grupių (iš viso 23 grupės) mokymai pagal Higienos instituto įgyvendinamą projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (toliau – Projektas). Tai dar vieno mokymosi ciklo pabaiga – nuo Projekto pradžios iš viso bus apmokyti jau 803 tėvai.

Penkiose savivaldybėse, prie Projekto prisijungusiose praeitų metų pabaigoje (Jonavos, Joniškio, Klaipėdos, Šalčininkų ir Šilutės rajonų), Projekto lėšomis diegiama programa ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, skirta tėvams, įtėviams ir globėjams, auginantiems 3–6 metų vaikus.

Nuo Projekto pradžios jame dalyvaujančiose vienuolikoje savivaldybių (Alytaus m., Kauno m., Kėdainių r. Klaipėdos m., Marijampolės sav., Panevėžio m., Plungės r., Šiaulių m., Tauragės r., Utenos r. ir Vilniaus m.) Projekto lėšomis mokosi 6–12 metų vaikų tėvai pagal programą mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, įtėviams ir globėjams. Tai jau antroji „Neįtikėtinų metų“ programa, diegiama šiose savivaldybėse.

„Neįtikėtinų metų“ „absolventai“ dovanojo gėles ir gražius žodžius

Joniškio rajone mokymus išklausė pirmoji 3–6 metų vaikų tėvelių grupė. Patys tėvai vadina save „Neįtikėtinų metų“ pirmosios laidos „absolventais“. Kartu džiaugtasi užbaigimo rimtomis, žaismingomis ir saldžiomis akimirkomis. Pasak grupių vadovių, baigiamajame renginyje visi dalijosi mintimis, kad tarpusavio bendravimas ir tolesnis abipusis palaikymas nenutrūks, kaip vieni kitų pasiilgs ir vilsis, jog po kelerių metų susitiks mokyklinio amžiaus „Neįtikėtinų metų“ grupėje.

Panašios nuotaikos ir Šilutės rajone. Pirmosios grupės vadovės per mokymus suprato, kad beveik visi tėvai, auginantys vaikus, susiduria su tais pačiais iššūkiais. Atsiradęs bendrystės su tėveliais jausmas jas labai motyvavo dirbti toliau. Grupės vadovės sako, kad pavyko sukurti jaukią ir saugią aplinką, kurioje užsimezgė artimas tarpusavio ryšys. Tėvai atvirai dalijosi savo patirtimi, tėvystės džiaugsmais ir vargais. Džiaugiamasi, kad tėvai vertina grupių vadovių atliktą didelį darbą, supranta įgyvendinamos programos naudą. Išties malonus įvertinimas – gėlės ir gražūs žodžiai. Žinia apie sėkmingai pasibaigusius pirmosios grupės mokymus plačiai pasklido po rajoną, ir ne tik.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Daugiau informacijos apie Projektą – Projekto veiklos vadovė Marina Mažionienė, mob. 8 659 06 017, el. p. marina.mazioniene@hi.lt.