Lapkričio 22 d. Klaipėdoje ir 23 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto įgyvendinamo 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. LT03-2-SAM-TF-001 (Projektas) seminarai. Juose dalyvavo ir patirtimi pasidalijo Projekto partneriai iš Norvegijos regioninio vaikų ir jaunimo psichinės sveiktos ir gerovės centro (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Seminaruose Norvegijos partneriai pristatė savo ilgametę patirtį. Darbas vyko interaktyviai per patyrimą. Grupių vadovai buvo įtraukiami į vaizdo įrašų peržiūrą, diskusijas ir vaidmenų pratimus. Pagrindinis dėmesys skirtas reikalingų įgūdžių tobulinimui.

Šiuose seminaruose kvalifikaciją kėlė 15 grupių vadovų iš 9 savivaldybių. Iš viso Projekte dalyvauja 18 savivaldybių.

Projekto metu grupių vadovams, vedantiems grupinius pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus, nuolat teikiama metodinė pagalba, suteikianti galimybę nepertraukiamai tobulinti vykdomą veiklą. Grupių vadovams organizuojamos papildomos konsultacijos su programos „Neįtikėtini metai“ kūrėjais ir ekspertais iš kitų užsienio organizacijų.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Daugiau informacijos apie Projektą – Projekto administratorė Jolanta Čepienė el. p. incredibleyears@hi.lt.