Balandžio 18–19 dienomis Mančesteryje (Jungtinė Karalystė) įvyko Įrodymais grįstų programų, skirtų vaikams, įgyvendinimo ir tyrimų tarptautinio forumo (angl. International Forum for Implementation and Research on Evidence Based Interventions for Children) (toliau – Forumas) susitikimas.

Renginyje dalyvavo ekspertai iš JAV ir Europos šalių (Anglijos, Danijos, Estijos, Lietuvos, Maltos, Norvegijos ir Slovėnijos). Mūsų šaliai atstovavo ir pristatė patirtį, įgytą Lietuvoje įgyvendinant programą „Neįtikėtini metai“ (toliau – Programa), Sveikatos apsaugos ministerijos Investicijų departamento Investicijų įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Račaitė ir Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Marina Mažionienė. Lietuvos atstovai Forumo veikloje dalyvauja jau kelerius metus. Ši veikla nebuvo nutrūkusi COVID-19 pandemijos laikotarpiu – susitikimai vyko nuotoliniu būdu.

Higienos instituto vykdomo projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ veiklų tęstinumo ir plėtros darbai aptarti su ekspertais ir asmenimis, turinčiais ilgalaikę įrodymais grįstų programų vykdymo patirtį įvairiose šalyse. Pateikta naujausia informacija apie pozityvios tėvystės programų įgyvendinimą kitose Europos šalyse ir JAV, kylančius iššūkius ir galimybes. Be to, užmegzti naudingi kontaktai su kitų šalių atstovais, taip stiprinant Lietuvos partnerystės ryšius su kitomis pozityvios tėvystės programas vykdančiomis valstybėmis.

Ypač daug Forumo dalyvių dėmesio, pagyrų ir plojimų susilaukė Lietuvos atstovių pristatyta situacija, kaip per COVID-19 pandemiją mūsų šalyje buvo pradėta įgyvendinti nauja Programa. Tada nei darbas tik nuotoliu, nei daug kitų apribojimų nesutrukdė grupės vadovams dirbti ir pasiekti numatytus tikslus.

Susirinkusiesiems paliko įspūdį ir tai, kad Lietuvoje, palyginti mažoje šalyje, aktyviai dirba net 49 grupės vadovai, iš kurių 23 yra akredituoti pagal Programos autorių teisių turėtojų standartus. Akreditacija trunka kelis mėnesius. Jos metu grupės vadovai demonstruoja savo įgūdžius ir gauna sertifikatą. Plačiau apie akreditacijos tikslus Certification in Incredible Years® Programs – Incredible YearsIncredible Years.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Plačiau apie Projektą ir programą „Neįtikėtini metai“ adresu https://neitiketini-metai.lt/.

Daugiau informacijos apie Projektą – Projekto veiklos vadovė Marina Mažionienė, mob. 8 659 06 017, el. p. marina.mazioniene@hi.lt.