Higienos institutas (HI) nuo 2019 m. vykdo 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (Projektas). Jo metu apmokyti tėvų grupių vadovai, sėkmingai vedantys grupinius pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus 13-oje Lietuvos savivaldybių.

HI, siekdamas išlaikyti aukštus darbo kokybės standartus, glaudžiai bendradarbiauja su programos „Neįtikėtini metai“ kūrėjų komanda (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir partneriais iš Norvegijos.

Gerėjanti epidemiologinė situacija suteikė galimybę kovo 29–30 d. surengti Projekto specialistų ir Norvegijos regioninio vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centro (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) atstovų susitikimą, kuriame bendrauta tiesiogiai. Renginyje ekspertai konsultavo apmokytus tėvų grupių vadovus, teikė praktinius patarimus dėl grupinių tėvų užsiėmimų vedimo. Susitikimo svečiai dalijosi savo šalies patirtimi, didinant pozityvios tėvystės mokymų prieinamumą gausesniam savivaldybių ratui.

Papildomą informaciją apie Projektą teikia Projekto vadovė Eimantė Zolubienė tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu eimante.zolubiene@hi.lt; apie Projekto veiklas (grupių vadovų atranką ir mokymus, tėvų grupių sudarymą ir vykdymą) – Projekto veiklos vadovės Katažyna Labanienė (el. paštu katazyna.labaniene@hi.lt) ir Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė (el. paštu indre.steponaviciute-kupcinske@hi.lt).