Prasidėjo šių metų registracija į Higienos instituto įgyvendinamo visoje šalyje projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ naujas grupes, skirtas tėvams, įtėviams ir globėjams. Jose suteikiama daugiau žinių, būtinų auklėjant vaikus. Dalyvavimas šiose grupėse, vykstančiose ir tiesiogiai, ir nuotoliniu būdu, nemokamas.

 Projekto tikslas – ugdyti ir stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, suteikiant tėvams daugiau žinių, reikalingų tinkamam elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų (3–12 metų) auklėjimui.

 Kviečiama registruotis į tėvų grupes visoje Lietuvoje

 Dalyviai gali registruotis į grupes „Neįtikėtinų metų“ interneto svetainėje (https://neitiketini-metai.lt/). Registracija į programą ikimokyklinio amžiaus (3–6 m.) vaikų tėvams (programos trukmė 18 savaičių; susitikimai – kartą per savaitę) vyksta adresu https://neitiketini-metai.lt/registracija-i-programa-ikimokyklinio-amziaus-3-6-m-vaiku-tevams/, o auginantiesiems mokyklinio amžiaus (6–12 m.) vaikus (trukmė – 16 savaičių, taip pat renkamasi kartą per savaitę) adresu https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/. Registracija bus aktyvi tol, kol susiformuos grupė. Galutinį tėvų grupių dalyvių sąrašą sudaro grupių vadovai ir apie tai informuoja tėvus jų nurodytais kontaktais.

Projekto lėšomis finansuojamos grupės, skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikų (3–6 m.) tėvams, vyks šiose septyniose savivaldybėse: Jonavos r., Joniškio r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Šalčininkų r., Šiaulių m. ir Šilutės r. Dar dvi skelbiamos interneto svetainėje grupės, į kurias galima registruotis, – Plungės r. ir dar viena Šiaulių m. – finansuojamos ne iš projekto lėšų.

Šių metų pusmetyje numatyta ir šešiolika grupių, finansuojamų projekto lėšomis, skirtų  mokyklinio (6–12 m.) amžiaus vaikų tėvams. Registracija vyksta Klaipėdos m., Kėdainių r., Panevėžio m., Plungės r., Šiaulių m. ir Tauragės r. Dalyje savivaldybių grupės suformuotos jau anksčiau, dar kitų registracija prasidės vėliau.

Visos savivaldybės, dalyvaujančios projekte, skelbiamos adresu https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte-2/. Grupes veda specialistai (kiekvienai grupei – po du vadovus), išklausę programos „Neįtikėtini metai“ kūrėjų mokymus.

Apie tėvų grupes – jų dalyviai ir vadovai

Remiantis dalyvaujančių tėvelių atsiliepimais, „Neįtikėtinų metų“ programos nauda neįkainojama visiems, pradedant nuo pagerėjusios šeimos psichologinės atmosferos, artimesnio ryšio su vaikais, formuojamo saugaus prieraišumo, gerėjančių rezultatų mokykloje ir baigiant nauda miestui, šaliai, visuomenei – sveika atmosfera padeda auginti psichologiškai atsparias, atsakingas, emociškai stiprias jaunas asmenybes, taigi, prisideda prie psichologinės gerovės auginimo.

Grupių vadovai pastebi, kad ši programa suteikia progą dalyviams susiburti į jaukią grupę, kurioje tėvai randa atokvėpį, bendraminčių, siekiančių geresnio santykio su vaiku, gali atsiverti ir rasti atsakymus į klausimus, kurių neaptarsi, kaip patys dalyviai sako, vakarėlio metu ar su bet kuriuo sutiktu pažįstamu. Vaikų auklėjimo klausimai – be galo jautrūs, reikalaujantys subtilių korekcijų, tam turi būti tinkama erdvė ir nusiteikimas. Pozityvios tėvystės grupės visa tai suteikia.

„Programos dalyvių susitikimai vyksta interaktyviu ir dalyvius įtraukiančiu formatu. Susitikimuose grupių vadovai naudoja realaus gyvenimo situacijų vaizdo įrašus, kad paremtų tėvų mokymą ir paskatintų diskutuoti, spręsti problemas ir atlikti vaidmenų pratimus. Tokiu būdu grupės dalyviai  gauna ne tik naujų žinių, bet ir randa būdų, kaip šias žinias kuo efektyviau pritaikyti“, – sako Projekto veiklos vadovė Marina Mažionienė.

„Neįtikėtinų metų“ specialistai pataria tėvams, kada reikalinga pagalba

Tėvų grupių vadovai pabrėžia, kad svarbu nuoširdžiai atsakyti sau į tokius klausimus: Ar tėvystė džiugina, įdomu klausytis vaiko, pasakojančio apie praėjusią dieną? Koks šiuo metu mūsų santykis su vaiku? Ar esame patenkinti? Gal galėtume padaryti kažką geriau? Kokiu žmogumi linkime užaugti savo vaikui? Ar mūsų auklėjimo metodai padės užauginti būtent tokį žmogų? Jei tokių klausimų nekyla, sunkoka į juos atsakyti ar nemaža dalis atsakymų neigiami, laikas kreiptis pagalbos. Apie ją išsamiai – „Neįtikėtinų metų“ interneto svetainėje https://neitiketini-metai.lt/.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Daugiau informacijos apie Projektą – Projekto veiklos vadovė Marina Mažionienė, mob. 8 659 06 017, el. p. marina.mazioniene@hi.lt.