Tauragės rajono savivaldybė

Tėvų, įtėvių bei globėjų (toliau – Tėvai), auginančių 3–6 m. amžiaus vaikus, registracijos į grupinius Tėvų susitikimus taisyklės

1. Tėvai, norėdami dalyvauti The Incredible Years® „Bazinėje programoje ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams“ (angl. Incredible Years Preschool Basic Parent Program) (toliau – Programa), registruojasi interneto svetainėje www.neitikėtini-metai.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kontaktinę informaciją, kuri reikalinga Tėvų grupių vadovams, kad jie galėtų susisiekti su Tėvais. Registruotis gali tik nurodytose savivaldybėse deklaravę gyvenamąją vietą Tėvai.
2. Tėvų grupės dalyvių sąrašas sudaromas pagal šiuos kriterijus:
2.1. Tėvų registracijos pirmumas;
2.2. Registracijos laukelyje „Asmens, su kurio dalyvausite grupėje, vardas ir pavardė nurodytas asmuo (gali būti sutuoktinis, seneliai ir kiti asmenys, aktyviai dalyvaujantys auklėjant vaiką ) įtraukiamas į užregistruotų Tėvų sąrašą ir bus kviečiamas įvadiniam pokalbiui kartu su jį užregistravusiu Tėvu;
2.3. Tėvų grupių vadovai, vadovaudamiesi užregistruotų Tėvų sąrašu, veda įvadinius individualius pokalbius. Jei Tėvų grupių vadovas tokio pokalbio su Tėvu metu išsiaiškina, kad Programa Tėvui nėra tinkama, arba Tėvas atsisako pats (pvz., per 5 darbo dienas neatsiliepia, kreipiantis jo nurodytais kontaktais), Tėvų grupių vadovas apie tai praneša Tėvui nurodytais kontaktais ir Tėvas neįtraukiamas į Tėvų grupės dalyvių sąrašą. Įvadiniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu;
2.4. Tėvams, užsiregistravusiems į Programą ne toje savivaldybėje, kurioje jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, pasiūloma kreiptis į savo savivaldybę;
2.5. Prieš grupinius susitikimus Tėvai turi pasirašyti Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo* ir Sutikimą dėl filmavimo su garso įrašu**.
Tėvai, nesutinkantys pasirašyti Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Sutikimo dėl filmavimo su garso įrašu, negali dalyvauti Programoje Projekto laikotarpiu;
2.6. Jeigu Tėvas pagal anksčiau išvardytus kriterijus nepatenka į Tėvų grupės dalyvių sąrašą, Tėvų grupės vadovai turi teisę, vadovaudamiesi užregistruotų Tėvų sąrašu, siūlyti dalyvauti Programoje kitam Tėvui.
3. Registracija interneto svetainėje www.neitikėtini-metai.lt aktyvi tol, kol užsipildo grupė. Tėvų skaičius grupėje kontaktiniu būdu – 12, nuotoliniu būdu – 8.
4. Galutinį Tėvų grupės dalyvių sąrašą sudaro Tėvų grupių vadovai. Jie apie tai informuoja Tėvus nurodytais kontaktais.

*Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;
**Sutikimas dėl filmavimo su garso įrašu.

Tėvų grupės susitikimai vyks kontaktiniu būdu***
Ketvirtadieniais 18:00-20:00
Grupės pradžia 2022/01/13

***Renginių dalyviai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus. Šie reikalavimai turi galioti viso grupinių tėvų susitikimų ciklo metu (18 savaičių).

3.1.2.4.1 yra pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;

3.1.2.4.2 asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo grupės vadovui pateikti dokumentą įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus (pvz., galimybių pasą).

*Privaloma

  Ar galėsite netrukdomai dalyvauti 2 val. trukmės kassavaitiniuose grupės susitikimuose 18 savaičių?* GalėsiuNegalėsiuKita:

  Jūsų deklaruota gyvenamoji vieta* Tauragės m.Kita:

  Kas su Jumis kartu dalyvaus grupėje?*
  Dalyvausiu viena/-as

  Partneris/partnerė (antra pusė) (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas):

  Giminaitis (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas):

  Draugas/draugė (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas):

  Kita (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas):

  Laisvų vietų: 25