Vasario 21 d. Vilniuje savivaldybių ir visuomenės sveikatos biurų atstovams pristatytas projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (toliau – Projektas), kurio tikslas – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius mūsų šalyje.

Renginio dalyvius pasveikino sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, pabrėždamas programos „Neįtikėtini metai“ svarbą mūsų šalies elgesio ir emocijų sunkumų turintiems vaikams ir jų tėvams.

Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Račaitė pristatė 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės mechanizmo programą „Sveikata“, pagal kurią finansuojamas įgyvendinamas Projektas.

Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė kalbėjo apie Projekto tikslą, siektinus rezultatus, veiklų grafiką ir artimiausius darbus.

Projekto veiklos vadovės Katažyna Labanienė ir Marina Mažionienė supažindino su Projekto metu diegiama Bazine ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų programa (angl. Preschool Basic Parent Program), skirtą tėvams, auginantiems 3–6 m. amžiaus vaikus, kurie turi elgesio sunkumų.

Renginio dalyviams pristatytos programos temos, rodyta vaizdinė medžiaga apie tėvų mokymuose taikomus metodus. Taip pat aptarti reikalavimai grupių vadovams. Po pristatymų diskutuota apie Projektą, poprojektinį laikotarpį ir kitus aktualius Projekto įgyvendinimo klausimus.

Pristatyme dalyvavo Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Higienos instituto, Centrinės projektų valdymo agentūros ir 13-os savivaldybių atstovai.

Papildomą informaciją apie Projektą teikia Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu incredibleyears@hi.lt; apie grupių vadovų įdarbinimą – Projekto veiklų vadovės Katažyna Labanienė el. paštu katazyna.labaniene@hi.lt ir Marina Mažionienė el. paštu marina.mazioniene@hi.lt.

Skaityti pranešimai

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas (atsiųsti)
Justina Račaitė, Sveikatos apsaugos ministerija

Projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ pristatymas (atsiųsti)
Neringa Pieslikaitė, Higienos institutas

Programos „Neįtikėtini metai” modulio diegimas savivaldybėje – grupių vadovų atranka, mokymų tėvams organizavimas (atsiųsti)
Katažyna Labanienė ir Marina Mažionienė, Higienos institutas