Rugsėjo 3 d. Vilniuje Higienos instituto (HI) organizuotame seminare pristatyta HI vykdomo projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ (Projektas) eiga ir jo partnerių iš Norvegijos ilgametė darbo su šia programa patirtis.

Projekto tikslas – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius mūsų šalyje.

Renginį pradėjo sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėja Gytė Sirgedienė, tarusi sveikinimo žodį visiems susirinkusiesiems ir akcentavusi programos „Neįtikėtini metai“ aktualumą Lietuvai.

Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė pristatė Projekto tikslą, siektinus rezultatus, veiklų grafiką bei artimiausius darbus. Projekto metu jau įsigytas autorinės „Neįtikėtinų metų“ programos modulis, skirtas tėvų, auginančių 3–6 m. vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų, mokymams, kuris bus adaptuojamas ir diegiamas trylikoje Lietuvos savivaldybių.

Projekto veiklos vadovės Marina Mažionienė ir Katažyna Labanienė supažindino su Projekto įgyvendinimo savivaldybėse praktiniais aspektais. Aptartas pasiruošimas programos „Neįtikėtini metai“ kūrėjų iš JAV mokymams, kurie nuotoliniu būdu vyks rugsėjo 14–30 d. Mokymuose dalyvaus 20 būsimų tėvų grupių vadovų iš 6-ių Projekto I etape dalyvaujančių savivaldybių: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų bei Marijampolės. Šiose savivaldybėse jau spalio mėnesį planuojama pradėti vesti mokymus tėvų, auginančių 3–6 m. vaikus, kurie turi elgesio sunkumų, grupėms.

Projekto partnerio – Norvegijos regioninio vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centro (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) – atstovas Bjornas Brunborgas (Bjørn Brunborg) išdėstė programos „Neįtikėtini metai” teorinį pagrindą, jos efektyvumo mokslinių tyrimų rezultatus ir pasidalijo daugiau nei 20 metų darbo su šia programa savo šalyje patirtimi. Po pristatymo įvyko diskusija, suteikusi galimybę būsimiems tėvų grupių vadovams išgirsti Norvegijos atstovo atsakymus į aktualius programos pritaikymo ir įgyvendinimo klausimus.

Seminare dalyvavo būsimi tėvų grupių vadovai, 13-os Projekte dalyvaujančių savivaldybių, savivaldybių administracijų ir visuomenės sveikatos biurų, Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Papildomą informaciją apie Projektą teikia Projekto vadovė Neringa Pieslikaitė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu incredibleyears@hi.lt; apie Projekto veiklas (grupių vadovų atranką ir mokymus, tėvų grupių sudarymą ir vykdymą) – Projekto veiklos vadovės Katažyna Labanienė el. paštu katazyna.labaniene@hi.lt ir Marina Mažionienė el. paštu marina.mazioniene@hi.lt.

Skaityti pranešimai

Projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ eiga (atsiųsti)
Neringa Pieslikaitė, Higienos institutas

Projekto „Programos „Neįtikėtini metai” pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ įgyvendinimo savivaldybėje praktiniai aspektai (atsiųsti)
Marina Mažionienė ir Katažyna Labanienė, Higienos institutas

Programos „Neįtikėtini metai” įgyvendinimo patirtis Norvegijoje
Bjornas Brunborgas, Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras